• Home
  • 1_Członek Zarządu
Członek Zarządu Fundacji Łukasz Kozłowski
  • Email: kontakt@fundacja-szpan-fishing.pl

Łukasz Kozłowski

Członek Zarządu

To co najlepiej określa Łukasza, to ogromne serce i chęć niesienia pomocy. Zawsze aktywnie działający na rzecz najbardziej potrzebujących. W jego słowniku na próżno szukać słów: „nie mogę pomóc” lub „nie pomogę”. Tak prosty opis, najlepiej definiuje jego filozofię życiową, idealnie łączącą się z wizją Fundacji „Szpan Fishing”, której stał się dobrym duchem.