• Home
  • Nowoczesne Wędkarstwo

Nowoczesne Wędkarstwo

Promujemy wędkarstwo oparte na zasadzie „złów i wypuść”, jak i etyce wędkarskiej. Kładąc ogromny akcent właśnie na te dwa bardzo istotne filary nowoczesnego wędkarstwa, chcemy zwrócić uwagę, że świadomość otaczającego nas świata oraz dalekowzroczne działania, mogą mieć realny wpływ na kondycję przyrody. Nie tylko nowoczesne łodzie czy nowatorski sprzęt definiują współczesne wędkarstwo, ale świadomość tego, co możemy dać od siebie naturze.