• Home
  • Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

To jeden z naszych celów, którego podstawą jest promocja postaw proekologicznych. Świadomość otaczającego nas świata, jego potrzeb i zagrożeń powinna być główną osią współczesnego życia każdego człowieka. Tym samym, za jeden z naszych celów obraliśmy promocję postaw proekologicznych, kształcenie oraz aktywne działanie w zakresie ochrony środowiska, kładąc największy nacisk na kondycję naszych łowisk oraz ich otoczenia.