Stypendia Wędkarskie

Wspieramy rozwój dzieci i młodzieży, dla których wędkarstwo jest ważną częścią życia.

Ochrona Środowiska

To jeden z naszych celów, którego podstawą jest promocja postaw proekologicznych.

Równe Szanse

Pragniemy, aby każde dziecko miało podobne szanse i możliwości wejścia w dorosłe życie.

Szkolenia i Warsztaty

Prowadzimy warsztaty social media oraz z fotografii, produkcji filmowej związanej z wędkarstwem.

Edukacja

Wspierając edukację, zwiększamy szanse dzieci i młodzieży na rozwój osobisty i zawodowy.

Nowoczesne Wędkarstwo

Promujemy wędkarstwo sportowe oparte na zasadzie „złów i wypuść”, jak i etyce wędkarskiej.

Nasze Cele

Promocja nowoczesnego wędkarstwa opartego na zasadzie „złów i wypuść”, szacunku do przyrody oraz dalekowzrocznych postaw mających na celu rozwój naszego hobby przy jednoczesnym dbaniu o środowisko, powinno być celem każdego odpowiedzialnego wędkarza.

Środowisko to największy skarb do jakiego mamy dostęp. Możemy wiele z niego czerpać, jednak nie możemy zapominać, że z tym niesamowitym darem, jaki otrzymaliśmy, wiąże się również ogromna odpowiedzialność, o czym zawsze chcemy przypominać...

Radosław Witólski Fundator Fundacji Szpan Fishing
Radosław Witólski
Prezes Zarządu
Jonna Sawka Wiceprezes Fundacji Szpan Fishing
Joanna Sawka
Wiceprezes